Pilvipalveluihin siirtyminen

Pilvipalveluilla tarkoitetaan tietotekniikan palveluiden, kuten ohjelmistojen ja tietokantojen käyttämistä ja kehittämistä ulkoisen palveluntarjoajan palvelinsaliin sijoitetuilta palvelimilta. Halutut tietotekniikkapalvelut toimitetaan Internetin välityksellä ja pilvipalveluista maksetaan käytön mukaan.

 

Pilvipalveluiden suosion ytimessä on niiden kustannustehokkuus oman ICT-infrastruktuurin ostamiseen, asentamiseen ja ylläpitämiseen verrattuna. Yritykset pystyvät paljon paremmin ennakoimaan ICT-kuluja ja välttymään yllättäviltä kustannuksilta pilvipalveluiden avulla.

 

Pilvipalveluihin siirtyminen

 

Pilvipalveluita tarjoavat yritykset voivat itse omistaa palvelintietokoneensa tai käyttää olemassa olevia palveluntarjoajia. Cloud Development Company on yritys, joka on erikoistunut tarjoamaan pilvipalveluiden konsultointia ja kehitystä yrityksille.

 

Termillä Could development tarkoitetaan nimenomaan kehitystyötä, sillä pilvipalveluihin siirtyminen on paljon muutakin kuin vain datan ja sovelluksien siirtämistä yrityksen omilta palvelimilta pilvipalveluun. Pilvipalveluihin siirtyvän yrityksen kannattaa valita huolella ammattitaitoinen kumppani, joka kykenee tarjoamaan sekä pilvipalveluihin siirtymisen että pilvipalveluiden jatkuvan kehittämisen asiantuntijapalvelut.

 

Pilvipalveluiden tuomat edut yrityksille

 

Pilvipalveluiden tarjoamia etuja perinteisiin palvelimiin nähden ovat esimerkiksi ICT-palveluiden helpompi mukauttaminen tarpeiden kasvaessa tai vähentyessä, kustannusten säästö ja ennakoitavuus, järjestelmien vikasietoisuus ja uusien palveluiden ketterä kehittämismahdollisuus.

 

Erityisesti kustannussäästöt houkuttelevat yrityksiä siirtymään pilvipalveluihin. Säästöjä saavutetaan laitehankintojen ja ylläpitotyön vähenemisen kautta. Säästöjä voidaan kuitenkin saavuttaa vain optimaalisesti toteutetun pilvisiirtymän myötä hyödyntäen Cloud Development Companyn osaamista.

 

Pilvipalvelut lisäävät turvaa ja joustavuutta

 

Katkeamattomasti toimivat ICT-järjestelmät ovat yritystoiminnan elinehto lähes alalla kuin alalla. Pilvipalveluiden avulla vikasietoisen järjestelmän rakentaminen ja ylläpitäminen on huomattavasti helpompaa ja kustannustehokkaampaa yrityksille kuin investoiminen omaan laitekantaan.

 

Muuttavassa liiketoimintaympäristössä kyky reagoida uusiin tilanteisiin luo kilpailukykyä. Pilvipalveluiden käyttö tukee joustavaa liiketoimintaympäristöä sallien ICT-järjestelmien laajentamisen ja supistamisen tarpeen mukaan.

 

Pilvipalveluiden myötä yrityksen omaa osaamista ja resursseja voidaan kohdistaa ydinliiketoiminnan kannalta tuottavampaan työhön. Yritykset voivat näin keskittyä palvelemaan asiakkaitaan paremmin ja luoda pilvipalveluiden avulla uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Connexion
ETUSIVU | YRITYS | YHTEYSTIEDOT
Rekisteriseloste | Käyttöehdot